Carwyn Jones

First Minister of Wales

Biography

Carwyn Jones was born in 1967, he was educated at Brynteg Comprehensive School, Bridgend, University of Wales, Aberystwyth and Inns of Court School of Law, London. He has been a Labour Party member since 1987 and the Assembly Member for Bridgend since 1999. Between March 2000 and December 2009 he held a number of different ministerial portfolios. Following the retirement of Rhodri Morgan AM, he was appointed First Minister of Wales on 9 December 2009 and was appointed to the Privy Council on 9 June 2010. Following the Assembly Elections in May 2011 he was re-appointed First Minister of Wales.

Cafodd Carwyn Jones ei eni yn 1967 a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr, ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac yn Ysbytai’r Frawdlys, Llundain. Mae wedi bod yn aelod o’r Blaid Lafur ers 1987 ac yn Aelod Cynulliad dros Pen-y-Bont ar Ogwr ers 1999. O fis Mawrth 2000 i fis Rhagfyr 2009 cafodd gyfrifoldeb dros sawl portffolio Gweinidogol. Yn dilyn ymddeoliad Rhodri Morgan AC ym mis Rhagfyr 2009, fegafodd ei apwyntio fel Prif Weinidog Cymru ac fe’i penodwyd i’r Cyfrin Gyngor ar y 9fed o Fehefin 2010. Yn dilyn etholiadau’r Cynulliad ym mis Mai 2011 cafodd ei ailbenodi’n Brif Weinidog Cymru.

Related speakers

Trevor Phillips

President & Deputy Chair, John Lewis Partnership Council & Deputy Chairman, National Equality Standard

Mark Carney

The Governor of the Bank of England

Sir Stephen Wall

Former Ambassador, Political Expert & Historian

Merryn Somerset Webb

Merryn Somerset Webb

Editor-in-Chief, Moneyweek

Professor Andy Phippen

Professor of IT Ethics

Sir Peter Wall

CEO Amicus, and formerly Head of the British Army